Thứ sáu, 01/12/2023,
Đường dây nóng (0205) 3876887

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

1. Tên Công ty:

– Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Lang Son water supply and drainage join stock company

– Tên viết tắt: LS water

2. Trụ sở chính:

– Địa chỉ: số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

– Điện thoại: 02053.870.073

– Email: capnuocls @gmail.com

– Website: capthoatnuoclangson.com.vn

3. Chi nhánh

– Chi nhánh Xây lắp điện nước

 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
 • Số điện thoại: 02053 871 717

– Chi nhánh Thoát nước đô thị

 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

– Chi nhánh Tư vấn xây dựng công trình

 • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
 • Số điện thoại: 0986 507 918

– Chi nhánh Cấp nước Hữu Lũng

 • Địa chỉ: SN 126 đường Bắc Sơn, khu Cầu Mười, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
 • Số điện thoại: 02053 825 359
 • Email: tramcapnuochl@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Chi Lăng

 • Địa chỉ: SN 7 đường Lê Lợi, khu Trung Tâm, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
 • Số điện thoại: 02053 820 711
 • Email: capnuocchilangls@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Lộc Bình

 • Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình
 • Số điện thoại: 02053 840 490
 • Email: capnuoclocbinh@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Đình Lập

 • Địa chỉ:Khu 3, TT Đình Lập, huyện Đình Lập
 • Số điện thoại: 02053 847 034
 • Email: capnuocdinhlap@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Đồng Đăng

 • Địa chỉ: SN 25 ngõ 4 đường Hoàng Văn Thu, TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
 • Số điện thoại: 02053 851 363
 • Email: capnuocdd@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Văn Lãng

 • Địa chỉ: Khu 1, TT Na Sầm, huyện Văn Lãng
 • Số điện thoại: 02053 528 826
 • Email: capnuocvanlang@gmail.com

– Chi nhánh Cấp nước Tràng Định

 • Địa chỉ: SN 34 đường Nà Nghiều, khu 3, TT Thất Khê, huyện Tràng Định
 • Số điện thoại: 02053 883 740

– Chi nhánh Cấp nước Bắc Sơn

 • Địa chỉ: Thôn Tiên Đáo, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
 • Số điện thoại: 02053 837 113

– Chi nhánh Cấp nước Bình Gia

 • Địa chỉ: SN 63 , khu phố 6A, TT Bình Gia, huyện Bình Gia
 • Số điện thoại: 02053 834 583

4. Vốn điều lệ:

– Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng

– Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

– Tổng số cổ phần: 5.009.800

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

– Họ và tên: Lê Vĩnh Sơn

 • Giới tính: Nam
 • Chức danh:  Chủ tịch HĐQT

– Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết

 • Giới tính: Nam
 • Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

– Họ và tên: Nguyễn Đình Quý

 • Giới tính: Nam
 • Chức danh: Tổng Giám đốc